Brez laščanov ni Lašč

Avtorja: Barbara Pečnik in Andrej Perhaj

Razstava je bila pripravljena kot prispevek Javnega zavoda Trubarjevi kraji k počastitvi 100. obletnice podelitve trških pravic Velikim Laščam. Izhodišče za pripravo izhaja iz osnovne naloge Trubarjeve čitalnice – zbiranje in ohranjanje domoznanskega gradiva za širše področje Lašč. Razstavo so ustvarili in sooblikovali Laščani s svojimi spomini, ohranjenimi na starih fotografijah, na razglednicah, v posameznih predmetih, vabilih in časopisnih člankih. Pri predstavitvi pomembnih velikolaških mož in žena je poudarek na njihovi povezanosti z domačim okoljem.

2013-2015

Ostale razstave

Scroll to Top