Trubar in Turjaški

Avtorji: Barbara Žnidaršič

Razstava je bila pripravljena ob 500. obletnici Trubarjevega rojstva z namenom osvetliti povezave med Trubarjem in Turjaškimi, poudariti pomen njihove podpore Trubarju in drugim protestantom ter prikazati življenje in delovanje turjaških gospodov v času protestantizma in reformacije.

Razstava je bila 15. marca 2008 postavljena na gradu Turjak, z januarjem 2016 pa prenesena na Trubarjevo domačijo.

Organizacija in izvedba: Javni zavod Trubarjevi kraji v sodelovanju z zavodom Parnas.

Ostale razstave

Scroll to Top