Programi

Na Trubarjevi domačiji se srečajo različne naravne danosti in široka paleta mnogih področij človekove ustvarjalnosti. Obiskovalci Trubarjeve domačije dobijo del odgovora na vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval.

Na Trubarjevo geslo »Stati inu obstati« se navezuje temeljno poslanstvo domačije. Z izobraževalnimi programi utrjuje vedenje o pomenu Primoža Trubarja, prve slovenske knjige in reformacije za Slovence. Vanje vključuje spoznavanja o mlinarstvu, žagarstvu in spoznavanje naravnega okolja. Domačija izvaja izobraževalne programe tudi v spominski sobi Levstika in Stritarja v Velikih Laščah ter skrbi za drugo kulturno dediščino na območju občine Velike Lašče.

Trubar in njegov čas

Program obsega ogled domačije in predavanje v Trubarjevi spominski sobi, pri katerem se udeleženci spoznajo z življenjem in delom Primoža Trubarja, z njegovimi sodobniki in pomenom protestantizma in reformacije. Predavanje se lahko dopolnjuje tudi z ogledom mlina in žage.

Primerno za: šolske skupine (4.-9. r., srednje šole)
Število udeležencev v skupini: do 45
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo


Predšolskim otrokom in učencem prve triade osnovne šole je namenjen skrajšan, 30-minutni program.

Število udeležencev v skupini: do 35
Vstopnina: 1,5 EUR na osebo

Temkov mlin in žaga

Otroci spoznavajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu na domačiji. Seznanijo se z zunanjo ureditvijo mlina, tehnično terminologijo, kako mlin deluje in kakšna so glavna mlinarjeva opravila. Mlin je imel tudi pomembno socialno funkcijo.

Otroci se seznanijo z žago venecijanko: izvor imena, tehnični razvoj, delovni postopki na žagi, tehnična terminologija, funkcija pečnice, vodno kolo, uporaba različnih vrst lesa za različne dele žage, pogoji dela, socialni status žagarjev. Za višje stopnje kratka razlaga zgodovine žagarstva na Slovenskem.

Program se izvaja s pomočjo delovnih listov.

Primerno za: šolske skupine (4.-9. r., srednje šole)
Število udeležencev v skupini: največ 35
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo

Knjigoveške delavnice

Na domačiji s podizvajalci izvajamo tudi različne dodatne programe, ki osnovni program dopolnjujejo s praktičnimi vsebinami. Med njimi so najpogostejše knjigoveške delavnice, ki jih izvaja Zavod Parnas, in so vezane na izdelavo prve slovenske knjige: klasična knjigoveška delavnica, izdelava miniaturne knjige, Bukvarnica za najmlajše.

POTI KNJIGE – Enodnevno potovanje
v zgodovino knjige na Slovenskem

Trubarjeva domačija je že nekaj let del projekta Poti knjige – potovanja v zgodovino knjige na
Slovenskem, ki ga je spodbudil Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične, povezuje pa
ustanove na Dolenjskem, ki se s knjigami poklicno ukvarjajo, jih hranijo, preučujejo,
razstavljajo in delijo znanje o njihovem pomenu. Poleg Muzeja krščanstva so to
še Frančiškanski samostan Novo mesto, zavod Prijetno domače, ki skrbi za Jurčičevo
domačijo, Javni zavod Bogenšperk in Trubarjeva domačija. Namen programa, ki je v prvi vrsti namenjen šolam, je, da lahko dijaki in učenci na eni poti spoznajo tisočletno slovensko pisno dediščino.

Na prvi vstopni točki udeleženci dobijo brošuro, ki je pravzaprav delovni list, v kateri so
predstavljeni vsi programi, ter jih vodi po vseh vključenih točkah programa.

Na Trubarjevi domačiji učenci preko razlage »Trubar in njegov čas« spoznajo delo in pomen življenja Primoža Trubarja. V knjigoveški delavnici Zavoda Parnas pa iz vsebine v brošuri izdelajo čisto pravo miniaturno knjižnico, ki je lahko lepljena ali šivana. Vsebina je vezana na prve slovenske knjige.

Razlaga Trubar in njegov čas: 2,50 €
Delavnica izdelave miniaturne knjižice: 5,00 €
Max udeležencev: 40
Trajanje skupnega programa: 120 min

V letošnjem letu smo se vse ustanove skupaj odločile, da program prilagodimo tudi za druge ciljne skupine ter ga časovno ne omejimo na en dan. Hkrati pa tudi nadgradimo našo promocijo programa z izmenjavami in gostovanji na posameznih lokacijah.

Skupaj z Zavodom Parnas smo pripravili manjšo potujočo razstavo s tremi vitrinami, v katerih je prikazan razvoj nastanka prve slovenske tiskane knjige. V prvi vitrini sta srednjeveški pisar in pergamentar, v ozadju je vidna kopija listine med Turjaškimi in Stiškimi iz leta 1256, ki nakazuje zgodovinsko povezavo med Velikimi Laščami in stiškimi menihi. Druga vitrina je posvečena Primožu Trubarju in prvi slovenski tiskani knjigi, osrednji figuri sta tiskar in stavec. V tretji vitrini pa sta razstavljeni lutki papirničarja in knjigovezinje.

Stritarjeve miniaturke nakazujejo tudi na našo letošnjo obletnico, posvečeno Josipu Stritarju. Vse uporabljene lutke so narejene iz ličkanja in so delo Marije Zlobko, lesene dodatke pa je izdelal Jože Starič.

Srednjeveški pisar in pargamentar

Tiskar in stavec

Papirničar in knjigovezinja

Skupna promocija je potekala na Jurčičevem pohodu, ki je potekal v soboto, 4. marca 2023 v organizaciji zavoda Prijetno domače in Občine Ivančna Gorica ter 31. marca 2023 na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Trubarjeva domačija bo gostitelj vseh partnerjev na dan reformacije, 31. oktobra 2023.

MUZEJSKA TROJKA

Trojka je tradicionalna jed na Notranjskem in Dolenjskem. Sestavljena je iz treh sestavin ozimne zelenjave. Okusi so kljub enakemu imenu različni, saj vsaka gospodinja doda svoj ščepec začimb in ljubezni, ki dajejo hrani poseben okus.

Tudi Muzejska trojka je sestavljena iz treh sestavin – dediščinskih ustanov, ki povezujejo območje od Turjaka do Kolpe. Vsak muzej ima svoje lastnosti, ki mu jih določa prostor, kjer deluje, to pa daje skupnemu doživetju posebne začimbe, s katerimi se celotna izkušnja poveže v prav posebno okusno jed, postreženo z ljubeznijo.

Na Trubarjevi domačiji lahko spoznamo izročilo Primoža Trubarja, kako ga je rojstni kraj definiral in oblikoval. Ogledamo si lahko Trubarjevi spominsko sobo, hkrati pa spoznamo domačijo kot tipično mlinarsko-žagarsko gospodarstvo z žago in mlinom. V galeriji si lahko obiskovalci ogledajo aktualno likovno razstavo.

V Ribnici domuje Rokodelski center Ribnica, ki posebno pozornost namenja proučevanju, predstavljanju in izobraževanju o rokodelski dediščini suhe robe in lončarstva. V osrednji stavbi so na ogled stalne in občasne razstave, obiskovalci pa se lahko srečajo tudi z rokodelskimi mojstri. Nedaleč stran, v delno obnovljenem ribniškem gradu so na ogled občasne in stalne razstave, kot je npr. razstava o čarovniških procesih. V središču mesta stoji Galerija Miklova hiša z razstavnim programom moderne in sodobne slovenske likovne ustvarjalnosti.

Pokrajinski muzej Kočevje se nahaja v Šeškovem domu, nekdanjem sokolskem domu, ki je kulturni spomenik državnega pomena. V njem si lahko ogledate razstavo risb Božidarja Jakca in dve stalni razstavi o preteklosti Kočevske in razvoju Slovenije od ustoličevanja koroških vojvod do osamosvojitve. V samem središču mesta lahko pokukate v Likovni salon z aktualno razstavo slovenske sodobne produkcije.

Priročno knjižico, ki je tudi skupna vstopnica kupite na prvi lokaciji, ki jo obiščete. Lahko jo izkoristite v enem dnevu, lahko pa si vzamete čas, da se v naše kraje odpravite večkrat. Veljavnost vstopnice je eno leto. Na voljo so vstopnice za posameznike, družinska vstopnica in vstopnica za šolske skupine.

Odrasli: 11,50 €
Šolarji, dijaki (skupinska): 9,50 €
Družinska: 27,00 €

Programi

Na Trubarjevi domačiji se srečajo različne naravne danosti in široka paleta mnogih področij človekove ustvarjalnosti. Obiskovalci Trubarjeve domačije dobijo del odgovora na vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval.

Na Trubarjevo geslo »Stati inu obstati« se navezuje temeljno poslanstvo domačije. Z izobraževalnimi programi utrjuje vedenje o pomenu Primoža Trubarja, prve slovenske knjige in reformacije za Slovence. Vanje vključuje spoznavanja o mlinarstvu, žagarstvu in spoznavanje naravnega okolja. Domačija izvaja izobraževalne programe tudi v spominski sobi Levstika in Stritarja v Velikih Laščah ter skrbi za drugo kulturno dediščino na območju občine Velike Lašče.

Trubar in njegov čas

Program obsega ogled domačije in predavanje v Trubarjevi spominski sobi, pri katerem se udeleženci spoznajo z življenjem in delom Primoža Trubarja, z njegovimi sodobniki in pomenom protestantizma in reformacije. Predavanje se lahko dopolnjuje tudi z ogledom mlina in žage.

Primerno za: šolske skupine (4.-9. r., srednje šole)
Število udeležencev v skupini: do 45
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo


Predšolskim otrokom in učencem prve triade osnovne šole je namenjen skrajšan, 30-minutni program.

Število udeležencev v skupini: do 35
Vstopnina: 1,5 EUR na osebo

Temkov mlin in žaga

Otroci spoznavajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu na domačiji. Seznanijo se z zunanjo ureditvijo mlina, tehnično terminologijo, kako mlin deluje in kakšna so glavna mlinarjeva opravila. Mlin je imel tudi pomembno socialno funkcijo.

Otroci se seznanijo z žago venecijanko: izvor imena, tehnični razvoj, delovni postopki na žagi, tehnična terminologija, funkcija pečnice, vodno kolo, uporaba različnih vrst lesa za različne dele žage, pogoji dela, socialni status žagarjev. Za višje stopnje kratka razlaga zgodovine žagarstva na Slovenskem.

Program se izvaja s pomočjo delovnih listov.

Primerno za: šolske skupine (4.-9. r., srednje šole)
Število udeležencev v skupini: največ 35
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo

Knjigoveške delavnice

Na domačiji s podizvajalci izvajamo tudi različne dodatne programe, ki osnovni program dopolnjujejo s praktičnimi vsebinami. Med njimi so najpogostejše knjigoveške delavnice, ki jih izvaja Zavod Parnas, in so vezane na izdelavo prve slovenske knjige: klasična knjigoveška delavnica, izdelava miniaturne knjige, Bukvarnica za najmlajše.

POTI KNJIGE – Enodnevno potovanje
v zgodovino knjige na Slovenskem

Trubarjeva domačija je že nekaj let del projekta Poti knjige – potovanja v zgodovino knjige na
Slovenskem, ki ga je spodbudil Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične, povezuje pa
ustanove na Dolenjskem, ki se s knjigami poklicno ukvarjajo, jih hranijo, preučujejo,
razstavljajo in delijo znanje o njihovem pomenu. Poleg Muzeja krščanstva so to
še Frančiškanski samostan Novo mesto, zavod Prijetno domače, ki skrbi za Jurčičevo
domačijo, Javni zavod Bogenšperk in Trubarjeva domačija. Namen programa, ki je v prvi vrsti namenjen šolam, je, da lahko dijaki in učenci na eni poti spoznajo tisočletno slovensko pisno dediščino.

Na prvi vstopni točki udeleženci dobijo brošuro, ki je pravzaprav delovni list, v kateri so
predstavljeni vsi programi, ter jih vodi po vseh vključenih točkah programa.

Na Trubarjevi domačiji učenci preko razlage »Trubar in njegov čas« spoznajo delo in pomen življenja Primoža Trubarja. V knjigoveški delavnici Zavoda Parnas pa iz vsebine v brošuri izdelajo čisto pravo miniaturno knjižnico, ki je lahko lepljena ali šivana. Vsebina je vezana na prve slovenske knjige.

Razlaga Trubar in njegov čas: 2,50 €
Delavnica izdelave miniaturne knjižice: 5,00 €
Max udeležencev: 40
Trajanje skupnega programa: 120 min

V letošnjem letu smo se vse ustanove skupaj odločile, da program prilagodimo tudi za druge ciljne skupine ter ga časovno ne omejimo na en dan. Hkrati pa tudi nadgradimo našo promocijo programa z izmenjavami in gostovanji na posameznih lokacijah.

Skupaj z Zavodom Parnas smo pripravili manjšo potujočo razstavo s tremi vitrinami, v katerih je prikazan razvoj nastanka prve slovenske tiskane knjige. V prvi vitrini sta srednjeveški pisar in pergamentar, v ozadju je vidna kopija listine med Turjaškimi in Stiškimi iz leta 1256, ki nakazuje zgodovinsko povezavo med Velikimi Laščami in stiškimi menihi. Druga vitrina je posvečena Primožu Trubarju in prvi slovenski tiskani knjigi, osrednji figuri sta tiskar in stavec. V tretji vitrini pa sta razstavljeni lutki papirničarja in knjigovezinje.

Stritarjeve miniaturke nakazujejo tudi na našo letošnjo obletnico, posvečeno Josipu Stritarju. Vse uporabljene lutke so narejene iz ličkanja in so delo Marije Zlobko, lesene dodatke pa je izdelal Jože Starič.

Srednjeveški pisar in pargamentar

Tiskar in stavec

Papirničar in knjigovezinja

Skupna promocija je potekala na Jurčičevem pohodu, ki je potekal v soboto, 4. marca 2023 v organizaciji zavoda Prijetno domače in Občine Ivančna Gorica ter 31. marca 2023 na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Trubarjeva domačija bo gostitelj vseh partnerjev na dan reformacije, 31. oktobra 2023.

MUZEJSKA TROJKA

Trojka je tradicionalna jed na Notranjskem in Dolenjskem. Sestavljena je iz treh sestavin ozimne zelenjave. Okusi so kljub enakemu imenu različni, saj vsaka gospodinja doda svoj ščepec začimb in ljubezni, ki dajejo hrani poseben okus.

Tudi Muzejska trojka je sestavljena iz treh sestavin – dediščinskih ustanov, ki povezujejo območje od Turjaka do Kolpe. Vsak muzej ima svoje lastnosti, ki mu jih določa prostor, kjer deluje, to pa daje skupnemu doživetju posebne začimbe, s katerimi se celotna izkušnja poveže v prav posebno okusno jed, postreženo z ljubeznijo.

Na Trubarjevi domačiji lahko spoznamo izročilo Primoža Trubarja, kako ga je rojstni kraj definiral in oblikoval. Ogledamo si lahko Trubarjevi spominsko sobo, hkrati pa spoznamo domačijo kot tipično mlinarsko-žagarsko gospodarstvo z žago in mlinom. V galeriji si lahko obiskovalci ogledajo aktualno likovno razstavo.

V Ribnici domuje Rokodelski center Ribnica, ki posebno pozornost namenja proučevanju, predstavljanju in izobraževanju o rokodelski dediščini suhe robe in lončarstva. V osrednji stavbi so na ogled stalne in občasne razstave, obiskovalci pa se lahko srečajo tudi z rokodelskimi mojstri. Nedaleč stran, v delno obnovljenem ribniškem gradu so na ogled občasne in stalne razstave, kot je npr. razstava o čarovniških procesih. V središču mesta stoji Galerija Miklova hiša z razstavnim programom moderne in sodobne slovenske likovne ustvarjalnosti.

Pokrajinski muzej Kočevje se nahaja v Šeškovem domu, nekdanjem sokolskem domu, ki je kulturni spomenik državnega pomena. V njem si lahko ogledate razstavo risb Božidarja Jakca in dve stalni razstavi o preteklosti Kočevske in razvoju Slovenije od ustoličevanja koroških vojvod do osamosvojitve. V samem središču mesta lahko pokukate v Likovni salon z aktualno razstavo slovenske sodobne produkcije.

Priročno knjižico, ki je tudi skupna vstopnica kupite na prvi lokaciji, ki jo obiščete. Lahko jo izkoristite v enem dnevu, lahko pa si vzamete čas, da se v naše kraje odpravite večkrat. Veljavnost vstopnice je eno leto. Na voljo so vstopnice za posameznike, družinska vstopnica in vstopnica za šolske skupine.

Odrasli: 11,50 €
Šolarji, dijaki (skupinska): 9,50 €
Družinska: 27,00 €

Scroll to Top