Programi

Na Trubarjevi domačiji se srečajo različne naravne danosti in široka paleta mnogih področij človekove ustvarjalnosti. Obiskovalci Trubarjeve domačije dobijo del odgovora na vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval.

Na Trubarjevo geslo »Stati inu obstati« se navezuje temeljno poslanstvo domačije. Z izobraževalnimi programi utrjuje vedenje o pomenu Primoža Trubarja, prve slovenske knjige in reformacije za Slovence. Vanje vključuje spoznavanja o mlinarstvu, žagarstvu in spoznavanje naravnega okolja. Domačija izvaja izobraževalne programe tudi v spominski sobi Levstika in Stritarja v Velikih Laščah ter skrbi za drugo kulturno dediščino na območju občine Velike Lašče.

Trubar in njegov čas

Program obsega ogled domačije in predavanje v Trubarjevi spominski sobi, pri katerem se udeleženci spoznajo z življenjem in delom Primoža Trubarja, z njegovimi sodobniki in pomenom protestantizma in reformacije. Predavanje se lahko dopolnjuje tudi z ogledom mlina in žage.

Primerno za: šolske skupine (4.-9. r., srednje šole)
Število udeležencev v skupini: do 45
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo


Predšolskim otrokom in učencem prve triade osnovne šole je namenjen skrajšan, 30-minutni program.

Število udeležencev v skupini: do 35
Vstopnina: 1,5 EUR na osebo

Temkov mlin in žaga

Otroci spoznavajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu na domačiji. Seznanijo se z zunanjo ureditvijo mlina, tehnično terminologijo, kako mlin deluje in kakšna so glavna mlinarjeva opravila. Mlin je imel tudi pomembno socialno funkcijo.

Otroci se seznanijo z žago venecijanko: izvor imena, tehnični razvoj, delovni postopki na žagi, tehnična terminologija, funkcija pečnice, vodno kolo, uporaba različnih vrst lesa za različne dele žage, pogoji dela, socialni status žagarjev. Za višje stopnje kratka razlaga zgodovine žagarstva na Slovenskem.

Program se izvaja s pomočjo delovnih listov.

Primerno za: šolske skupine (4.-9. r., srednje šole)
Število udeležencev v skupini: največ 35
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo

Knjigoveška delavnica

Kako je potekala ročna izdelava prvih slovenskih knjig – kakšni so bili materiali, orodja, oblačila tega časa? Animatorka v delovnem oblačilu knjigovezinje 16. stoletja obiskovalcem prikaže ročno vezavo knjige, uporablja knjigoveška orodja in materiale. Vodi razgovor o tem, kaj je faksimile in kaj reprint. Prepusti v razmislek: kakšna je prihodnost tiskane knjige in kolikšna je vrednost rokodelskih znanj in spretnosti.

Primerno za: šolske skupine (3.-9. r., srednje šole) in odrasle
Število udeležencev v skupini: do 45
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 3 EUR na osebo
Kraj izvedbe: Trubarjeva domačija – galerija Skedenj

Delavnico običajno kombiniramo z razlago o Trubarju v spominski sobi – Javni zavod Trubarjevi kraji (plačilo posebej po ceniku Trubarjeve domačije).

POTI KNJIGE – Enodnevno potovanje
v zgodovino knjige na Slovenskem

Trubarjeva domačija je že nekaj let del projekta Poti knjige – potovanja v zgodovino knjige na
Slovenskem, ki ga je spodbudil Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične, povezuje pa
ustanove na Dolenjskem, ki se s knjigami poklicno ukvarjajo, jih hranijo, preučujejo,
razstavljajo in delijo znanje o njihovem pomenu. Poleg Muzeja krščanstva so to
še Frančiškanski samostan Novo mesto, zavod Prijetno domače, ki skrbi za Jurčičevo
domačijo, Javni zavod Bogenšperk in Trubarjeva domačija. Namen programa, ki je v prvi vrsti namenjen šolam, je, da lahko dijaki in učenci na eni poti spoznajo tisočletno slovensko pisno dediščino.

Na prvi vstopni točki udeleženci dobijo brošuro, ki je pravzaprav delovni list, v kateri so
predstavljeni vsi programi, ter jih vodi po vseh vključenih točkah programa.

Na Trubarjevi domačiji učenci preko razlage »Trubar in njegov čas« spoznajo delo in pomen življenja Primoža Trubarja. V knjigoveški delavnici Zavoda Parnas pa iz vsebine v brošuri izdelajo čisto pravo miniaturno knjižnico, ki je lahko lepljena ali šivana. Vsebina je vezana na prve slovenske knjige.

Razlaga Trubar in njegov čas: 2,50 €
Delavnica izdelave miniaturne knjižice: 5,00 €
Max udeležencev: 40
Trajanje skupnega programa: 120 min

V letošnjem letu smo se vse ustanove skupaj odločile, da program prilagodimo tudi za druge cilje skupine ter ga časovno ne omejimo na en dan. Hkrati pa tudi nadgradimo našo promocijo programa z izmenjavami in gostovanji na posameznih lokacijah.

Skupaj z Zavodom Parnas smo pripravili manjšo potujočo razstavo s tremi vitrinami, v katerih je prikazan razvoj nastanka prve slovenske tiskane knjige. V prvi vitrini sta srednjeveški pisar in pergamentar, v ozadju je vidna kopija listine med Turjaškimi in Stiškimi iz leta 1256, ki nakazuje zgodovinsko povezavo med Velikimi Laščami in stiškimi menihi. Druga vitrina je posvečena Primožu Trubarju in prvi slovenski tiskani knjigi, osrednji figuri sta tiskar in stavec. V tretji vitrini pa sta razstavljeni lutki papirničarja in knjigovezinje.

Stritarjeve miniaturke nakazujejo tudi na našo letošnjo obletnico, posvečeno Josipu Stritarju. Vse uporabljene lutke so narejene iz ličkanja in so delo Marije Zlobko, lesene dodatke pa je izdelal Jože Starič.

Srednjeveški pisar in pargamentar

Tiskar in stavec

Papirničar in knjigovezinja

Skupna promocija je potekala na Jurčičevem pohodu, ki je potekal v soboto, 4. marca 2023 v organizaciji zavoda Prijetno domače in Občine Ivančna Gorica ter 31. marca 2023 na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Trubarjeva domačija bo gostitelj vseh partnerjev na dan reformacije, 31. oktobra 2023.

Programi

Na Trubarjevi domačiji se srečajo različne naravne danosti in široka paleta mnogih področij človekove ustvarjalnosti. Obiskovalci Trubarjeve domačije dobijo del odgovora na vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval.

Na Trubarjevo geslo »Stati inu obstati« se navezuje temeljno poslanstvo domačije. Z izobraževalnimi programi utrjuje vedenje o pomenu Primoža Trubarja, prve slovenske knjige in reformacije za Slovence. Vanje vključuje spoznavanja o mlinarstvu, žagarstvu in spoznavanje naravnega okolja. Domačija izvaja izobraževalne programe tudi v spominski sobi Levstika in Stritarja v Velikih Laščah ter skrbi za drugo kulturno dediščino na območju občine Velike Lašče.

Trubar in njegov čas

Program obsega ogled domačije in predavanje v Trubarjevi spominski sobi, pri katerem se udeleženci spoznajo z življenjem in delom Primoža Trubarja, z njegovimi sodobniki in pomenom protestantizma in reformacije. Predavanje se lahko dopolnjuje tudi z ogledom mlina in žage.

Primerno za: šolske skupine (4.-9. r., srednje šole)
Število udeležencev v skupini: do 45
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo


Predšolskim otrokom in učencem prve triade osnovne šole je namenjen skrajšan, 30-minutni program.

Število udeležencev v skupini: do 35
Vstopnina: 1,5 EUR na osebo

Temkov mlin in žaga

Otroci spoznavajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu na domačiji. Seznanijo se z zunanjo ureditvijo mlina, tehnično terminologijo, kako mlin deluje in kakšna so glavna mlinarjeva opravila. Mlin je imel tudi pomembno socialno funkcijo.

Otroci se seznanijo z žago venecijanko: izvor imena, tehnični razvoj, delovni postopki na žagi, tehnična terminologija, funkcija pečnice, vodno kolo, uporaba različnih vrst lesa za različne dele žage, pogoji dela, socialni status žagarjev. Za višje stopnje kratka razlaga zgodovine žagarstva na Slovenskem.

Program se izvaja s pomočjo delovnih listov.

Primerno za: šolske skupine (4.-9. r., srednje šole)
Število udeležencev v skupini: največ 35
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 2,5 EUR na osebo

Knjigoveška delavnica

Kako je potekala ročna izdelava prvih slovenskih knjig – kakšni so bili materiali, orodja, oblačila tega časa? Animatorka v delovnem oblačilu knjigovezinje 16. stoletja obiskovalcem prikaže ročno vezavo knjige, uporablja knjigoveška orodja in materiale. Vodi razgovor o tem, kaj je faksimile in kaj reprint. Prepusti v razmislek: kakšna je prihodnost tiskane knjige in kolikšna je vrednost rokodelskih znanj in spretnosti.

Primerno za: šolske skupine (3.-9. r., srednje šole) in odrasle
Število udeležencev v skupini: do 45
Trajanje: 45 min
Vstopnina: 3 EUR na osebo
Kraj izvedbe: Trubarjeva domačija – galerija Skedenj

Delavnico običajno kombiniramo z razlago o Trubarju v spominski sobi – Javni zavod Trubarjevi kraji (plačilo posebej po ceniku Trubarjeve domačije).

POTI KNJIGE – Enodnevno potovanje
v zgodovino knjige na Slovenskem

Trubarjeva domačija je že nekaj let del projekta Poti knjige – potovanja v zgodovino knjige na
Slovenskem, ki ga je spodbudil Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične, povezuje pa
ustanove na Dolenjskem, ki se s knjigami poklicno ukvarjajo, jih hranijo, preučujejo,
razstavljajo in delijo znanje o njihovem pomenu. Poleg Muzeja krščanstva so to
še Frančiškanski samostan Novo mesto, zavod Prijetno domače, ki skrbi za Jurčičevo
domačijo, Javni zavod Bogenšperk in Trubarjeva domačija. Namen programa, ki je v prvi vrsti namenjen šolam, je, da lahko dijaki in učenci na eni poti spoznajo tisočletno slovensko pisno dediščino.

Na prvi vstopni točki udeleženci dobijo brošuro, ki je pravzaprav delovni list, v kateri so
predstavljeni vsi programi, ter jih vodi po vseh vključenih točkah programa.

Na Trubarjevi domačiji učenci preko razlage »Trubar in njegov čas« spoznajo delo in pomen življenja Primoža Trubarja. V knjigoveški delavnici Zavoda Parnas pa iz vsebine v brošuri izdelajo čisto pravo miniaturno knjižnico, ki je lahko lepljena ali šivana. Vsebina je vezana na prve slovenske knjige.

Razlaga Trubar in njegov čas: 2,50 €
Delavnica izdelave miniaturne knjižice: 5,00 €
Max udeležencev: 40
Trajanje skupnega programa: 120 min

V letošnjem letu smo se vse ustanove skupaj odločile, da program prilagodimo tudi za druge cilje skupine ter ga časovno ne omejimo na en dan. Hkrati pa tudi nadgradimo našo promocijo programa z izmenjavami in gostovanji na posameznih lokacijah.

Skupaj z Zavodom Parnas smo pripravili manjšo potujočo razstavo s tremi vitrinami, v katerih je prikazan razvoj nastanka prve slovenske tiskane knjige. V prvi vitrini sta srednjeveški pisar in pergamentar, v ozadju je vidna kopija listine med Turjaškimi in Stiškimi iz leta 1256, ki nakazuje zgodovinsko povezavo med Velikimi Laščami in stiškimi menihi. Druga vitrina je posvečena Primožu Trubarju in prvi slovenski tiskani knjigi, osrednji figuri sta tiskar in stavec. V tretji vitrini pa sta razstavljeni lutki papirničarja in knjigovezinje.

Stritarjeve miniaturke nakazujejo tudi na našo letošnjo obletnico, posvečeno Josipu Stritarju. Vse uporabljene lutke so narejene iz ličkanja in so delo Marije Zlobko, lesene dodatke pa je izdelal Jože Starič.

Srednjeveški pisar in pargamentar

Tiskar in stavec

Papirničar in knjigovezinja

Skupna promocija je potekala na Jurčičevem pohodu, ki je potekal v soboto, 4. marca 2023 v organizaciji zavoda Prijetno domače in Občine Ivančna Gorica ter 31. marca 2023 na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Trubarjeva domačija bo gostitelj vseh partnerjev na dan reformacije, 31. oktobra 2023.

Scroll to Top