Borec med literati, literat med borci

Ob 70. obletnici spomenika Primožu Trubarju na Rašici. Avtorici: mag. Barbara Pečnik in dr. Marjana Dolšina Dela

V petdesetih letih 20. stoletja se srečamo z množično produkcijo spomenikov narodnoosvobodilnemu boju in pomembnim posameznikom, ki so v njem sodelovali. V poplavi teh obeležij predstavlja spomenik Primožu Trubarju na Rašici presenetljivo izjemo in kaže na nespregledljivo zgodovinsko vlogo.

Nastal je ob štiristoletnici izdaje prve slovenske tiskane knjige. Njegovi temelji so bili položeni 9. septembra 1951, slavnostno pa je bil odkrit 8. junija 1952.

Avtorja spomenika, arhitekt Vinko Glanz in medaljer in portretist Vladimir Štoviček, sta mu oblikovala obeležje, dostojno njegovi veličini in pomembnosti.

Na pričujoči razstavi so podrobno predstavljeni spomenik, slovesnosti ob odprtju in oba umetnika, ki sodita v krog največjih slovenskih likovnih ustvarjalcev.

Oblikovanje: Špela Andolšek, s. p.

Gradivo so prispevali: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, Mestni muzej Krško, Galerija Krško, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, Tanja Dvornik, Mokronog,
Tanja Debeljak, Ribnica, Družina Ahac (Šrajer), Srobotnik.

Fotografije: Boštjan Podlogar in Peter Centa.

Zahvale: Tanji Dvornik, hčeri Vladimirja Štovička iz Mokronoga, Mestnemu muzeju v Krškem, Galeriji Krško, Dolenjskemu muzeju v Novem mestu, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, Plečnikovi hiši v Ljubljani in Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani.

Ostale razstave

Scroll to Top