Javne zbirke

Žagarska zbirka na Temkovi žagi

Povezavo s tehnično dediščino predstavljajo programi, ki dopolnjujejo razlago o Trubarju s tehničnimi vsebinami, z delovanjem mlina in žage. Za boljšo predstavitev je žaga že od leta 2004 opremljena z ŽAGARSKO ZBIRKO, in sicer so v notranjosti žage na ogled postavljene tri makete, ki predstavljajo razvoj žag venecijank: žaga na vreteno ali na koš, žaga na tribo ali na preslico in žaga venecijanka z jermenicami, ki je pomanjšana kopija Temkove žage. Že takrat so bili izdelani tudi panoji in zloženka. Makete je izdelal in Trubarjevi domačiji podaril Anton Prelesnik, dolgoletni gozdar na Kočevskem.

Žagarsko zbirko je Anton Prelesnik leta 2010 obnovil ter zbirko nadgradil z modelom žage s pogonom na elektriko ter s prikazom glavnih sestavnih delov žage. Preostali maketi sta bili zaščiteni s pleksi steklom.

V letu 2010 je bila opremljena tudi PEČNICA – sobica za žagarja. Ta je bila že leta 1985/1986 obnovljena v okviru obnove žage in celotne obnove Trubarjeve domačije. Notranje stene so bile takrat prebeljene z apnom; znotraj je bila vgrajena tudi peč. Ker se originalna žagarska orodja niso ohranila, smo ročna orodja, ki jih je žagar uporabljal pri svojem delu in ki se do novejših časov niso bistveno spremenila, pridobili na terenu v okolici s pomočjo gozdarjev in lokalnih obrtnikov. Večina predmetov je last Dušana Zekoviča. Pripadali so njegovemu dedu, mlinarju in mizarju Ivanu Mencinu iz Dvorske vasi, ki je orodje sam izdeloval. Predmete sta darovala tudi Jože Petrič s Škrlovice in gozdar Anton Prelesnik iz Kočevja, nekaj pa je bilo izposojenih iz Tehniškega muzeja Slovenije.

Leta 2011 so bili na pobudo Antona Prelesnika in v soglasju z Muzejem Ribnica na Temkovo žago preneseni deli Ogrinčeve žage iz Brež. Lastnik Ivan Ogrinc je načrtoval podrtje žage, želel pa je, da se ohrani vsaj del žagarske zapuščine njegove družine, zato je Trubarjevi domačiji podaril nekatere ohranjene predmete (štanco, gabo, cokl …). V letu 2015 so bile nameščene dodatne informativne table, ki breško žago tudi podrobneje predstavljajo.

Komisija za podeljevanje Valvasorjeve nagrade in priznanj je v torek, 17. maja 2011, v Narodni galeriji v Ljubljani podelila Antonu Prelesniku in Dušanu Zekoviču častno Valvasorjevo priznanje za leto 2010 za ureditev Žagarske zbirke na Temkovi žagi na Trubarjevi domačiji. Nagrada je v prvi vrsti pomembno priznanje obema ustvarjalcema in hkrati tudi potrditev Trubarjevi domačiji za sedanje delo pri ohranjanju Trubarjevega izročila.

Temkov mlin

V mlinu je izdelana maketa mlinskih pogonov (razlaga prenosa energije pri mlinu); panoji predstavljajo zgodovino Temkovega mlina, zunanjo in notranjo ureditev, življenje v mlinu. Obiskovalci spoznajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu.

Levstikova in Stritarjeva spominska
zbirka v Velikih Laščah

Levstikova in Stritarjeva spominska zbirka je v spominski sobi v Levstikovem domu v Velikih Laščah. Stritarjeva spominska zbirka obsega številne dokumente, ki so jih poklonili Stritarjevi vnuki: Ganglov Stritarjev doprsni kip, originalna Stritarjeva pisma, Stritarjeve profesorske preparacije, pečatnik in originalne stenske slikarije iz njegove hiše na Dunaju.

V Levstikovem delu spominske sobe so razstavljeni dokumenti, ki osvetljujejo Levstikovo podobo. Med njimi je nekaj takih, ki so bili celo prvič razstavljeni (npr. Vilharjeva fotografija, ko je bil v zaporu zaradi Levstikovega Napreja). Med redkimi Levstikovimi predmeti, ki so ohranjeni, je razstavljena kanglica, s katero je Levstik hodil pri Ilijevih po vodo, njegova umivalnik in posodica za toaletne potrebščine. 

Najnovejša pridobitev zbirke je originalna fotografija Frana Levstika na kartonu (okoli 1875, fotograf A. Raffelsberger, Dunaj).

Javne zbirke

Žagarska zbirka na Temkovi žagi

Povezavo s tehnično dediščino predstavljajo programi, ki dopolnjujejo razlago o Trubarju s tehničnimi vsebinami, z delovanjem mlina in žage. Za boljšo predstavitev je žaga že od leta 2004 opremljena z ŽAGARSKO ZBIRKO, in sicer so v notranjosti žage na ogled postavljene tri makete, ki predstavljajo razvoj žag venecijank: žaga na vreteno ali na koš, žaga na tribo ali na preslico in žaga venecijanka z jermenicami, ki je pomanjšana kopija Temkove žage. Že takrat so bili izdelani tudi panoji in zloženka. Makete je izdelal in Trubarjevi domačiji podaril Anton Prelesnik, dolgoletni gozdar na Kočevskem.

Žagarsko zbirko je Anton Prelesnik leta 2010 obnovil ter zbirko nadgradil z modelom žage s pogonom na elektriko ter s prikazom glavnih sestavnih delov žage. Preostali maketi sta bili zaščiteni s pleksi steklom.

V letu 2010 je bila opremljena tudi PEČNICA – sobica za žagarja. Ta je bila že leta 1985/1986 obnovljena v okviru obnove žage in celotne obnove Trubarjeve domačije. Notranje stene so bile takrat prebeljene z apnom; znotraj je bila vgrajena tudi peč. Ker se originalna žagarska orodja niso ohranila, smo ročna orodja, ki jih je žagar uporabljal pri svojem delu in ki se do novejših časov niso bistveno spremenila, pridobili na terenu v okolici s pomočjo gozdarjev in lokalnih obrtnikov. Večina predmetov je last Dušana Zekoviča. Pripadali so njegovemu dedu, mlinarju in mizarju Ivanu Mencinu iz Dvorske vasi, ki je orodje sam izdeloval. Predmete sta darovala tudi Jože Petrič s Škrlovice in gozdar Anton Prelesnik iz Kočevja, nekaj pa je bilo izposojenih iz Tehniškega muzeja Slovenije.

Leta 2011 so bili na pobudo Antona Prelesnika in v soglasju z Muzejem Ribnica na Temkovo žago preneseni deli Ogrinčeve žage iz Brež. Lastnik Ivan Ogrinc je načrtoval podrtje žage, želel pa je, da se ohrani vsaj del žagarske zapuščine njegove družine, zato je Trubarjevi domačiji podaril nekatere ohranjene predmete (štanco, gabo, cokl …). V letu 2015 so bile nameščene dodatne informativne table, ki breško žago tudi podrobneje predstavljajo.

Komisija za podeljevanje Valvasorjeve nagrade in priznanj je v torek, 17. maja 2011, v Narodni galeriji v Ljubljani podelila Antonu Prelesniku in Dušanu Zekoviču častno Valvasorjevo priznanje za leto 2010 za ureditev Žagarske zbirke na Temkovi žagi na Trubarjevi domačiji. Nagrada je v prvi vrsti pomembno priznanje obema ustvarjalcema in hkrati tudi potrditev Trubarjevi domačiji za sedanje delo pri ohranjanju Trubarjevega izročila.

Temkov mlin

V mlinu je izdelana maketa mlinskih pogonov (razlaga prenosa energije pri mlinu); panoji predstavljajo zgodovino Temkovega mlina, zunanjo in notranjo ureditev, življenje v mlinu. Obiskovalci spoznajo življenje in delo mlinarja v Temkovem mlinu.

Levstikova in Stritarjeva spominska zbirka v Velikih Laščah

Levstikova in Stritarjeva spominska zbirka je v spominski sobi v Levstikovem domu v Velikih Laščah. Stritarjeva spominska zbirka obsega številne dokumente, ki so jih poklonili Stritarjevi vnuki: Ganglov Stritarjev doprsni kip, originalna Stritarjeva pisma, Stritarjeve profesorske preparacije, pečatnik in originalne stenske slikarije iz njegove hiše na Dunaju.

V Levstikovem delu spominske sobe so razstavljeni dokumenti, ki osvetljujejo Levstikovo podobo. Med njimi je nekaj takih, ki so bili celo prvič razstavljeni (npr. Vilharjeva fotografija, ko je bil v zaporu zaradi Levstikovega Napreja). Med redkimi Levstikovimi predmeti, ki so ohranjeni, je razstavljena kanglica, s katero je Levstik hodil pri Ilijevih po vodo, njegova umivalnik in posodica za toaletne potrebščine. 

Najnovejša pridobitev zbirke je originalna fotografija Frana Levstika na kartonu (okoli 1875, fotograf A. Raffelsberger, Dunaj).

Scroll to Top