#Naprej v preteklost: Žagarji v Raški dolini

Vse od 15. do 21. aprila bo tudi na Trubarjevi domačiji spet potekala spletna akcija slovenskih muzejev in galerij #naprejvpreteklost, ki bo tokrat posvečena žagarstvu v Raški dolini. Preko vsakodnevnih objav bomo z našimi sledilci delili spomine na življenje in delo žagarjev v tej dolini. Nekdaj je namreč tu delovalo več kot 26 žag, Temkova žaga na Trubarjevi domačiji pa je v dolini edina ohranjena v prvotni obliki. Predstavili bomo Temkovo žago in njeno žagarsko zbirko, žagarjevo delo in način življenja ter njegov socialni status.

Spremljajte naše objave.
 
#naprejvpreteklost #pomladvmuzeju #učenjevmuzeju
#skupnostmuzejevslovenije
 
Scroll to Top