ODPRTJE RAZSTAVE »KAKO JE VATIKAN POSTAL LEVSTIKOV DOM«

mag. Barbara Pečnik, dr. Marjana Dolšina Delač, Mija Starc

Levstikov dom je še danes osrednja stavba na velikolaškem trgu. Bila je zgrajena po drugi svetovni
vojni na porušenih temeljih nekdanje mogočne Grebenčeve hiše, imenovane Vatikan. V njej so se
odvijale številne dejavnosti. Hranilnica in posojilnica je v njej imela gostilno, mesarijo in pekarno. Tu je bila nastanjena pošta.

Raznovrstnost dejavnosti se je nadaljevala v povojnem času. Dom je imel urejeno dvorano, bife in mesnico. Služil je za šolske prostore vse do izgradnje nove šole na sedanjem mestu leta 1967. Leta 1969 se je v stavbo preselila knjižnica, danes delujejo dvorana, kabelska televizija, Levstikova in Stritarjeva spominska soba, od leta 2015 pa tudi galerija.

Levstikov dom je v desetletjih prerasel svoje prvotno poslanstvo, usmerjeno v zadružništvo, kulturne in izobraževalne dogodke. Postal je povezovalno središče velikolaške dežele, zgrajen iz skupnosti in za skupnost.

Odprtje razstave bo v

petek, 26. maja 2023, ob 19. uri v galeriji Levstikovega doma v Velikih Laščah.

Pokrovitelj razstave je Občina Velike Lašče.
Javni zavod Trubarjevi kraji

Scroll to Top