Napovedujemo Stritarjevo leto 2023

Letos mineva 100 let od smrti Josipa Stritarja, pripovednika, pesnika, esejističnega pisca in urednika. V počastitev te obletnice se bomo v Velikih Laščah našega rojaka spominjali ob različnih prireditvah in dogodkih preko celega leta. V marcu, ob Stritarjevem rojstnem dnevu MKL, Knjižnica Frana Levstika v sodelovanju z Občino Velike Lašče in Javnim zavodom Trubarjevi kraji pripravlja že 8. Stritarjev večer. Stritarju kot začetniku likovne kritike in mecenstva na Slovenskem v čast se bodo zbrali likovni ustvarjalci na 41. likovnem srečanju Trubarjevi kraji, spomnili se ga bomo ob občinskem prazniku. Stritarju bo posvečen tudi letošnji založniški projekt Javnega zavoda Trubarjevi kraji.

Kot povabilo vsem vam na omenjene dogodke naj še enkrat zapišemo že znane in večkrat ponovljene besede Jožeta Javorška o pomenu dela Josipa Stritarja za nas Slovence:

»O Stritarju, za katerega je Levstik napisal, da je »prvi slovenski estetični kritik«, »estetično najbolj izobražen južni Slovan«, je bilo izrečenih in napisanih toliko neumnosti kot o malo katerem znamenitem Slovencu.

Stritarjeva izjemna zasluga je, da je v drugi polovici XIX. stoletja naš narod civiliziral. Našemu ljudstvu ni odkril le prave podobe Prešerna, torej poezije, odkril mu je tudi vse ostale slovstvene zvrsti od epike in dramatike do proze, književne, socialne in politične kritike.

To njegovo preroditeljsko delo v najširšem in najglobljem pomenu te besede, je bil plod nenehnega spora, ki je gnetel njegovo osebnost, ta spor pa je bil spor med domom in svetom.

Stritar je brezobzirno opravil z napihnjeno politiko »narodnih« čustev[…] […] v svoj boj je potegnil Levstika in Jurčiča ter se tako zavezal v nenavadno trojico, ki je pripomogla k zmagi mladega rodu in k bolj evropskemu pojmovanju kulture in slovenstva sploh. …Preskok v višjo kvaliteto v naši kulturni zgodovini, je v marsičem Stritarjevo delo, vsekakor so osnovne značilnosti tega dela posledica Stritarjeve razgledanosti in literarne modrosti.«

(J. Javoršek, Literarni sprehod, v: Velike Lašče, zbornik, 1986)

Scroll to Top