Trubarjeva domačija

Povezovanje vodnikov slovenskih domačij

SREČANJE VODNIKOV SLOVENSKIH DOMAČIJ NA TRUBARJEVI DOMAČIJI

V sklopu prireditev ob Trubarjevem dnevu, 7. 6. 2014 je bilo na Trubarjevi domačiji srečanje vodnikov v spominskih sobah in rojstnih hišah slovenskih pisateljev na Slovenski pisateljski poti. Poleg naših lokalnih vodnikov, ki delujejo pod okriljem Javnega zavoda Trubarjevi kraji, so se srečanja udeležili predstavniki Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (ki skrbi za rojstno hišo Ivana Cankarja), Zavoda za kulturo in turizem Žirovnica ( Prešeren, Finžgar, Čop, Jalen), Cerkljanskega muzeja (Bevk) in Koroškega pokrajinskega muzeja (Voranc).
Projekt Slovenska pisateljska pot ponuja tudi priložnost, da se neformalno začno povezovati vodniki, ki s svojo živo besedo predstavljajo enega najpomembnejših delov življenja na domačijah slovenskih pisateljev. V sproščenem pogovoru so se vodniki dotaknili različnih vidikov svojega dela; od pedagoškega (vodniki so vključeni v pedagoški proces, saj »dajo skozi« celotno šolajočo populacijo), do turistično-promocijskega.
Delo vodnikov je delo z ljudmi in za ljudi, kar poleg usposobljenosti in veselja do dela zahteva tudi potrpežljivost, prijaznost in včasih dokaj debelo kožo. Od vodnikov je v precejšni meri odvisen uspešen razvoj Slovenske pisateljske poti, ki lahko ponudi mnoge različne oblike sodelovanja med slovenskimi občinami in kulturno-turističnimi ustanovami.
Srečanje je bilo spoznavno, vodniki so se na tak način srečali prvič, so pa izrazili pripravljenost za nadaljnje sodelovanje. To velja izkoristiti.

DSC 0886