Trubarjeva domačija

Trg Velike Lašče skozi obrt in dejavnosti

Razstava Velike Lašče skozi obrti in dejavnosti prikazuje Velike Lašče v času od leta 1913, ko so postale trg, do 2. polovice 20. stoletja. In sicer skozi najrazličnejše dejavnosti, ki so se odvijale v trgu in sledove katerih lahko vsaj malo zaslutimo za zidovi današnjih trških hiš.

Trg so Lašče 14. maja 1913. Takrat je bilo življenje v trgu nadvse živahno. Velike Lašče so bile kraj, v katerem se je nahajalo okrožno sodišče, davčna uprava, notariat, župnijski urad, žandarmerijska postaja, železniška postaja in ljudska (osnovna) šola, dve hranilnici in posojilnici. Lašče so imele okrožnega zdravnika, pošto in brzojavni urad. Leta 1913 je bila v Laščah ustanovljena Živinorejska zadruga Velike Lašče.
Kot piše velikolaška kronistka Justina Jagodič, je živahen promet na novih cestah od Ribnice do Ljubljane, na Bloke in v Suho Krajino Laščam prinesel blagostanje. Življenje v izrazito kmečkem naselju je bilo zelo razgibano. Letno se je v Laščah vršilo pet letnih in živinskih sejmov, ki so bili obiskani tudi iz drugih dežel, in ki so najbolj cveteli med obema vojnama. Na njih so sejmarji prodajali obrtniške izdelke in zlasti živino. Skozi Lašče so prekupčevalci gonili konje in vole z Dolenjske proti Blokam in jih prodajali v Italijo. Ob sejmih so dobro služile gostilne. Takrat je bilo v Laščah kar 13 gostiln, 4 mesnice in več trgovin.
Med obrtniki je bilo največ čevljarjev, nekaj krojačev in šivilj, stolarjev, veliko dela so imeli kovači, saj so bili konji v glavnem tovorne živali.
V okoliških vaseh so se prebivalci poleg s kmetijstvom preživljali tudi z izdelovanjem suhe robe – z zobotrebčarstvom, izdelovanjem obodov, škafov, žlic in drugih izdelkov.
Skozi desetletja so se dejavnosti spreminjale, prilagajale času in potrebam ljudi, večina njih tudi opuščale. Pa vendar so nam ostala še živa pričevanja
Na razstavi je predstavljen le en delček teh obrti in dejavnosti ter pomembnejše (javne) velikolaške stavbe. Prostorsko smo izhajali iz osrednjega trga in Stritarjeve ulice, ki bi jo včasih z lahkoto poimenovali kar obrtna ulica – skoraj v vsaki hiši je namreč vsaj nekaj časa živel kakšne obrtnik (sedlar, brivec, krojač, čevljar …). Zraven smo priključili Trubarjevo cesto in Grič.

Razstava se prične s prikazom gostiln – hudičevih kapelic, ki so kraljevale v Laščah. Kar 13 jih omenjata Pucelj in za njim Javoršek. Tesno povezano z gostilničarstvom je bilo sifonarstvo, ki je bilo najprej v Šegatovi, danes Urbančičevi hiši (kjer je cvetličarna), kasneje v Prijateljevi hiši (po domače pri Škrlevih, pri Sifonarju). Sledi predstavitev pomembnih javnih stavb v trgu (občinska stavba, Levstikov trg oz. Vatikan, Zadružna stavba) in trgovin. Pomemben del obsega predstavitev čevljarstva, krojaštva in sedlarstva.

Da je ta razstava nastala, so zaslužni številni informatorji:
Julijana Gabrijela Bauer, Snežna Božovič, Bojan Indihar, Ana Ivanc, Marija Kolar (l. 2006), Sonja Kokošinek, Andrej Perhaj, Tinca Perhaj (l.2013), Niko Samsa, Alojzij Venturini, Božidar Zadnik.

Dokumentarno gradivo (fotografije, dokumenti) ter predmeti za razstavo iz zasebnih zbirk: Tanja Debeljak, Jože Gačnik, Tomaž in Ciril Hočevar, Robert Hren, Ana Ivanc, Sonja Kokošinek, Bojan Indihar, Barbara Pečnik, Marija Prijatelj, Gregor Pucelj, Niko Samsa, Metka Starič, Andrej Perhaj, Alojzij Venturini, Božidar Zadnik.

Zapuščina čevljarja Cirila Korena z Hrastenic pri Polhovem Gradcu in družine Zalar iz Borovnice.

Zbirka Trubarjeve domačije in KUD-a Primoža Trubarja Velike Lašče, Fototeka NUK-a.

Avtorice: Ana Dolšak, Sara Košir in Barbara Pečnik

Za oblikovno podobo razstave sta poskrbeli Saša Sever – ilustracije obrtnikov in oblikovala Barbara Koblar.

Snemanje in montaža dokumentarnega filma:
Different Angles, Tadej Bavdek s.p

Razstava je del projekta Sprehodi skozi naše trge.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razstava bo na ogled do konca leta 2021. Za informacije lahko pokličete na telefonsko številko 01 781 03 60 ali 01 7881 006 ali pišete na: info@trubarjeva-domacija si.

Velike Lašče, 2021