Trubarjeva domačija

Razstava »100 LET SLOVENSKE ILUSTRACIJE«

V lanskem letu smo praznovali 100. obletnico prve izvirne slovenske slikanice Frana Levstika Martin Krpan. Leta 1917 jo je opremil Hinko Smrekar, ki je ustvaril 12 lavriranih perorisb. Ob tej obletnici je Založba Mladinska knjiga pripravila razstavo ilustracij slovenskih umetnikov. Pavle Učakar, likovni urednik pri Mladinski knjigi, je iz zakladnice slovenske knjižne ilustracije izbral štirideset del štiridesetih ilustratorjev.

Ob letošnjem občinskem prazniku smo v Velikih Laščah postavili 26 ilustracij, in sicer v galeriji Levstikovega doma in v Trubarjevem parku. V galeriji smo fotografije ilustracij v sodelovanju s Knjižnico Frana Levstika dopolnili s primeri slikanic, v katerih so razstavljene ilustracije tudi objavljene. V galeriji si med drugim lahko ogledate ilustracije iz slikanic Frana Levstik Kdo je Vidku napravil srajčico in Martina Krpana, v Trubarjevem parku pa Obutega Mačka, Leteči kovček, Zgodba o sidru, Lonček kuha in druge.