Trubarjeva domačija

Razstava Martin Krpan

Levstikov dom, Velike Lašče, 29. 9. 2016–31. 10. 2016

Levstikova povest Martin Krpan, ki je bila prvič objavljena v Slovenskem glasniku leta 1858, je pustila globok pečat ne samo v slovenski književnosti, ampak tudi v založništvu, v zgodovini in razvoju ilustracije, v likovni umetnosti itd. Vse to skuša prikazati razstava Martin Krpan. V njej se prepletajo trije deli. Osrednji del in najobsežnejši del razstave predstavljajo knjižne izdaje Martina Krpana, predvsem prispevki iz zasebnih zbirk, v razstavo pa smo vključili tudi knjige Slovanske knjižnice, knjižnice Prežihovega Voranca iz Ljubljane in velikolaške knjižnice Frana Levstika. Drugi del predstavljajo knjižne ilustracije. Slovenski likovni umetniki so izmed Levstikovih proznih del največkrat ilustrirali ravno povest Martin Krpan in je s tem le-ta morda tudi najpogosteje ilustrirano delo slovenske književnosti. Razstavo zaokrožujejo likovne upodobitve Krpana lokalnih umetnikov.

Knjižne izdaje so prispevali: Anton Zakrajšek, Mala Slevica, Milena Gačnik, Rašica, Zalka Lavrič, Prilesje, Marija Tiselj, Rašica, Mestna knjižnica Ljubljana: Slovanska knjižnica, Knjižnica Prežihov Voranc in Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče

Likovne upodobitve: Aleksander Arhar, Osredek, Ana Češarek, Dolenja vas, Dušan Zeković, Selo pri Robu, slike iz zbirke KUD-a Primož Trubar Velike Lašče (dela umetnikov Pavla Ščurka, Razborška idr.)

Izbor in postavitev: mag. Barbara Pečnik in Nika Perovšek
Izvedba: Občina Velike Lašče, zanjo župan Anton Zakrajšek

Razstava je bila od 3. 12. 2016 do 19. 8. 2019 v zmanjšanem obsegu na ogled v Trubarjevi čitalnici na Trubarjevi domačiji na Rašici.