Trubarjeva domačija

Galerijska dejavnost

Začetki galerijske dejavnosti v Laščah segajo v leto 1981, v čas praznovanja 150-letnice Levstikovega rojstva, ko so se pričela likovna srečanja pod vodstvom akademskega slikarja Jožeta Cente. Prve razstave so bile v obnovljenem Levstikovem domu, leta 1986 pa so se preselile v galerijo Skedenj na Trubarjevi domačiji. Z razvojem dejavnosti na domačiji so se večale potrebe po ureditvi sodobne galerije, čemur je Občina Velike Lašče znala prisluhniti.
Galerija je bila nazadnje obnovljena v juliju in avgustu 2015. Idejno zasnovo je pripravil arhitekt Marijan Rafael Loboda, arhitekt, ki je sodeloval pri ureditvi Trubarjeve spominske sobe na domačiji že leta 1986. Z obnovo je Trubarjeva domačija dobila svež, enotnejši prostor, prilagojen sodobni galerijski dejavnosti.

Galerija Skedenj pred obnovo leta 2015 in obnovljena galerija

Ob priložnosti otvoritve 25. septembra 2015 je bila odprta tudi likovna razstava dveh akademskih slikarjev, ki ustvarjata v okolici Velikih Lašč, Sama Kovača in Mitje Ficka. Prikazuje preplet del dveh umetnikov različnih generacij in dveh popolnoma različnih stilov, pripravila pa jo je Helena Grebenc Gruden iz KUD-a Primož Trubar Velike Lašče.

Letni program razstav na domačiji vključuje osrednjo razstavo Trubarjevi kraji in izbor razstav priznanih umetnikov, ki se predstavljajo bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z drugimi ustvarjalci.