Trubarjeva domačija

Drugi programi

PROGRAMI ZA ODRASLE: TRUBAR IN NJEGOV ČAS

Ogled Trubarjeve domačije in razlaga spominske sobe, ki je prilagojena različnim obiskovalcem. Ogled se dopolnjuje tudi z ogledom mlina in žage.
Trajanje: 45 minut
Ogled spominske sobe in celotne domačije z razlago je možen za organizirane in najavljene skupine po vnaprejšnjem dogovoru, individualni obiskovalci pa se lahko priključijo vodeni razlagi ob polni uri. Prav tako je takrat možen ogled aktualnih sezonskih razstav v galeriji Skedenj in na Trubarjevi čitalnici.

PROGRAMI ZA VZGOJITELJE IN UČITELJE

- izvedba izobraževanj za vzgojitelje, učitelje in mentorje

PROGRAMI ZA DRUŽINE

- družinske sobote in nedelje

Nedeljsko popoldne po pohodu po Velikolaški kulturni poti Levstik–Stritar–Trubar 7. junija 2015 v izvedbi KUD-a Rob v sodelovanju z Osnovno šolo Primoža Trubarja Velike Lašče in ansamblom Krpani.

IZOBRAŽEVANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE OBČINE VELIKE LAŠČE

Lokalni vodnik je tisti, ki je v neposrednem stiku z obiskovalci, ki »nosi dober glas v deveto vas«, zato je naša prednostna naloga, da so v občini lokalni vodniki ustrezno usposobljeni, tako v tehniki kot vsebini vodenja.
Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov se izvaja v treh oblikah: izobraževanje novih lokalnih vodnikov, izobraževanje za podaljševanje licenc že obstoječim lokalnim vodnikom in sprotno usposabljanje preko leta. Izobraževanje za nove lokalne vodnike je do sedaj potekalo leta 2003 (v izvedbi zavoda Parnas) ter leta 2008 in 2014/2015 (v izvedbi Javnega zavoda Trubarjevi kraji).

Izobraževanje lokalnih vodnikov 2014/2015

Pred sušilnico sadja na Gradežu in predavanje iz umetnostne zgodovine.

Zaključek terenskega dela ob gluhih štrukljih v Gostilni pri Kuklju.

Seznam lokalnih turističnih vodnikov

Literatura:

• Claustra Alpium Iuliarum: med raziskovanjem in upravljanjem, Inštitut Ivan Michler, zavod za zgodovino prostora, Ljubljana, 2014.
• Janez Debeljak, Popotovanje k Levstiku, Založba Obzorja, Maribor, 1986.
• Janez Debeljak, Trubarjeva Rašica, Zavod Parnas, Velike Lašče, 2008 (2. dopolnjen ponatis).
• Manfred Deterding, Edi Zgonc, Popotovanje k zibelki slovenske knjige, Osnovna šola Primoža Trubarja, Velike Lašče 1996.
• Janez Gruden (ur.), Velike Lašče, zbornik, Velike Lašče, 1986.
• Ivan Kordiš, Peter Kozler, Zemljovid slovenske dežele in pokrajin, Pokrajinski muzej Kočevje, Kočevje 2014.
• Anton Mrkun, Obrti in trgovina velikolaškega okraja, Ljubljana, 1943.
• Marija Oblak, Koslerjevi v prostoru in času, Osnovna šola Primoža Trubarja, Velike Lašče, 1995.
• Barbara Pečnik, Velike Lašče – Villa Lasis je trg postala [elektronski vir]: 100. obletnica podelitve trških pravic, Javni zavod Trubarjevi kraji, Rašica, 2013.
• Popotovanje po cerkvah velikolaške dežele, Parnas, zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče, 2009.
• Anton Skubic, Zgodovina Ribnice in ribniške pokrajine, Editorial Baraga, Buenos Aires, 1976.
• Edo Škulj, Velike Lašče, Župnijski urad, Velike Lašče, 1994.

Elektronske publikacije:

- Velike Lašče – Villa Lasis je trg postala

TRUBARJEVA DOMAČIJA KOT IZHODIŠČE ZA RAZISKOVANJE VELIKOLAŠKIH KRAJEV

PO TRUBARJEVI ROJSTNI VASI – Trubarjeve hiše in mlini
VELIKOLAŠKA KULTURNA PEŠPOT LEVSTIK–STRITAR–TRUBAR
GOZDNA UČNA POT TURJAK–RAŠICA


Kulturne in turistične znamenitosti vam predstavijo lokalni turistični vodniki Občine Velike Lašče – seznam lokalnih turističnih vodnikov Občine Velike Lašče.

 

TRUBARJEVA DOMAČIJA KOT DEL SLOVENSKE PISATELJSKE POTI

slov pisat pot

Slovenska pisateljska pot med seboj povezuje kraje in domačije, v katerih so se rodili, živeli ali ustvarjali slovenski pesniki in pisatelji v preteklosti. Je obsežen, razvijajoči se projekt, ki ga vodi pesnik in režiser Igor Likar in si želi obuditi duha velikih ustvarjalcev ter ga povezati z življenjem v današnjem času, izročilo približati ne le ljubiteljem leposlovja, ampak tudi tistim, ki živijo v prostorih z bogato duhovno dediščino, še posebej pa mladim.
Primožu Trubarju, Franu Levstiku ter Josipu Stritarju so namenjena tri mesta od 106 doslej vrisanih v pomemben zemljevid slovenske kulture. Na Trubarjevi domačiji je bila tabla odkrita v soboto, 7. junija 2014, v sklopu prireditve Trubarjev dan ali Dom v jeziku.

Slavnostni govornik Ivo Svetina, podpredsednik DSP, Ana Porenta, povezovalka programa, in Anton Zakrajšek, župan Občine Velike Lašče

 

LITERARNI VEČERI »DOM V JEZIKU«

6. junij 2015, 2. jubilejni literarni večer, na katerem so nastopili Milan Dekleva, Ifigenija Simeonovič, Boris A. Novak, Milan Kleč, Tone Škerjanc, Gregor Podlogar in Igor Likar. Recital je prenašal program Ars RTV Slovenija.

 

POVEZOVANJE VODNIKOV SLOVENSKIH DOMAČIJ

 

LITERARNI TRIATLON »SLOVENSKA PISATELJSKA POT (PREŠEREN–TRUBAR–CANKAR)«

Pobudniki literarnega triatlona so občinski zavodi: Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Javni zavod Trubarjevi kraji Velike Lašče in Zavod Ivana Cankarja za turizem, kulturo in šport Vrhnika, v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev. Triatlon je namenjen učencem zadnje triade osnovne šole in dijakom.

Razpis za šolsko leto 2015/2016

2015

KULTURNI BAZAR 

 bener 180x160 KB 2016

Trubarjeva domačija se že nekaj let predstavlja na Kulturnem bazarju, ki poteka v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Kulturni bazar je zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za vse, ki se v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah ukvarjajo s kulturno-umetnostno vzgojo otrok, učencev in dijakov, za kulturne delavce, od leta 2011 pa k obisku vabi vse, ki jih kultura zanima, zlasti otroke in mlade ter njihove starše. Poteka v skupni organizaciji z
Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za zdravje in Slovensko nacionalno komisijo za Unesco.
Letošnji Kulturni bazar bo potekal 31. marca 2016, med 8. in 18. uro.

Povabilo in program

Rok za prijavo je 15. marec 2016.

Obisk Trubarjeve domačije lahko popestrite s programi različnih ponudnikov, s katerimi sodelujemo, to so:
- Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
- Zavod za razvijanje ustvarjalnosti
- Art-les, Igor Sever, s.p.

Prav tako sodelujemo tudi z drugimi, kot so:
- lokalne izobraževalne in kulturne ustanove:
- MKL, Knjižnica Frana Levstika Velike Lašče
- OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Vrtec Sončni žarek

- lokalna društva:
- KUD Primož Trubar Velike Lašče 
- KUD Marij Kogoj Turjak
- KUD Rob
- Društvo za ohranjanje dediščine Gradež
- Turistično društvo Turjak
- Društvo podeželskih žena Velike Lašče
- Čebelarsko društvo Velike Lašče itd.

- druge organizacije:
- Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar
- Društvo slovenskih pisateljev
- Skupnost muzejev Slovenije
- NUK
- Trubarjeva hiša literature itd.