Trubarjeva domačija

stanje trubar

Trubarjeva domačija se za pridobitev statusa spomenika državnega pomena prizadeva že več kot trideset let, že od svoje ustanovitve naprej. Spreminjala je svoje statusne oblike, vedno pa je sledila Trubarjevemu geslu »Stati inu obstati« in iz njega izhajajočemu osnovnemu poslanstvu: Utrjevanje vedenja o pomenu Primoža Trubarja, reformacije, burnih dogodkov v 16. stoletju za Slovence (narodna zavest in identiteta, jezik in književnost, družbenopolitične spremembe, gospodarska dejavnost…). Na Trubarjevi domačiji se srečujejo različne naravne danosti in široka paleta mnogih področij človekove ustvarjalnosti.

Pogovori o rešitvi tega vprašanja ponovno potekajo z Ministrstvom za kulturo in drugimi pristojnimi institucijami. Upajmo, da bomo tokrat našli najboljšo skupno rešitev.

17. januar 2021
pošiljatelj: Občina Velike Lašče
naslovnik: Dr. Vasko Simoniti, minister
Trubarjeva domačija kot spomenik državnega pomena - odgovor na vaš dopis št. 62231-5/2017/13 z dne 15.1.2021

15. januar 2021
pošiljatelj: Minister za kulturo dr. Vasko Simoniti
naslovnik: Tadej Malovrh, župan
Odgovor glede statusa Trubarjeva domačije – Temkovega mlina v Rašici

25. avgust 2020
pošiljatelj: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
naslovnik: Dr. Vasko Simoniti, minister
Pismo ministru za kulturo Vasku Simonitiju

5. oktober 2018
pošiljatelj: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
naslovnik: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Mnenje o pomenu Trubarjeve domačije na Rašici s stališča nepremične kulturne dediščine