Trubarjeva domačija

Stati inu obstati - nekoč in danes

POSLANSTVO TRUBARJEVE DOMAČIJE

S predstavitvijo Trubarjeve domačije naj obiskovalci utrdijo vedenje o pomenu Primoža Trubarja, reformacije, burnih dogodkov v 16. stoletju za Slovence (narodna zavest in identiteta, jezik in književnost, družbenopolitične spremembe, gospodarska dejavnost ...).

Programi za obiskovalce so lahko izobraževalni (predavanja, razne delavnice), kulturno-umetniški (razstave, literarni večeri), turistični (pohodi po pešpoteh, ki povezujejo zanimivosti v okolici).

Na Trubarjevi domačiji se srečajo različne naravne danosti in široka paleta mnogih področij človekove ustvarjalnosti. Obiskovalci Trubarjeve domačije naj dobijo del odgovora na vprašanje, kako je slovenski človek ostal, obstal in napredoval.

 

Pomen Trubarja za slovenski narod

Po Primožu Trubarju, tem božjem daru, smo danes Slovenci Slovenci, ne pa zgolj anonimna raja kateregakoli, zahodnega ali vzhodnega, severnega ali južnega »herrenvolka«; po njem in z njim smo narod, slovenski narod.
Zvone Štrubelj

Dejanje, s katerim je Primož Trubar utemeljil slovenski jezik in književnost, je izraz velike inventivnosti, odločnosti in poguma, seveda pa tudi velike ljubezni do svoje domovine in njenega jezika.
Kozma Ahačič

Pokažite mi moža, ki bi bil bolj vreden spomenika od Primoža Trubarja. Ali ne živi v vsaki slovenski knjigi? Ali ni še danes učitelj slovenskemu narodu?
Ivan Tavčar

Ta genialni mož je mnogo več kot samo »oče prve slovenske knjige« - je znanilec slovenske državnosti, je pomembna ali kar usodna postava dokončnega slovenskega duhovnega rojstva.
Matjaž Kmecl

Trubar je brezimnemu alpskemu ljudstvu dal ime – Slovenci, prelil živo govorico tega ljudstva v pisano besedo, ustanovil slovensko cerkev in dal Slovencem prvo slovensko šolo.
Jožko Humar

Trubar je usoda naše samobitnosti. Če bi v tistem odločilnem trenutku ne bilo njegove naravne samozavesti in ustvarjalnosti, bi verjetno v kakšnem kasnejšem obdobju le stežka kdo mogel združiti Slovence.
Breda Pogorelec 

Trubar je utemeljil slovensko narodno enoto, ugotovil temeljne prvine slovenske duhovne identitete, dal osnove za razvoj slovenske književne ustvarjalnosti in promoviral slovenski koncept kulture.
Jože Pogačnik

Primož Trubar bi bil lahko vzor slehernemu slovenskemu intelektualcu v prelomnem času: neuklonljiv, drzen, navkljub biričem, ki so mu bili nemalokrat za petami; evropski in etnocentričen hkrati.
Tone Perčič

Trubar je duhovni predstavnik svojega naroda. Njegova vera in ljubezen sta neomajni.
Francka Premk

Primož Trubar je klasik slovenskega prevajalstva.
Janko Moder

Izid prve slovenske knjige ni športni dogodek, ampak je konstitutivno dejanje slovenskega naroda.
Jože Javoršek 

Primož Trubar je za vsakega Slovenca oče, brat in prerok.
Jože Rajhman

Literatura o Trubarju:

Jože Javoršek, Primož Trubar, 2. dopolnjena izd. ob štiristoletnici Trubarjeve smrti, Partizanska knjiga, Ljubljana, 1986.
Jože Javoršek, Trubarjevo berilo, Založništvo tržaškega tiska, Trst, Drava, Celovec, 1986.
Jože Rajhman, Trubarjev svet, Založništvo tržaškega tiska, Trst, ADIT, Ljubljana, 1986.
Barbara Pečnik, Vsem Slovencem, katalog ob istoimenski razstavi, zavod Parnas, Velike Lašče, 2007.
Zvone Štrubelj, Pogum besede, Mohorjeva družba, Celovec, Ljubljana, Dunaj; Društvo Mohorjeva družba, Celje; Goriška Mohorjeva družba, Gorica, 2008.
Mihael Glavan, Trubarjev album, romanje s Trubarjem, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2008.