Trubarjeva domačija

Programi in cenik

Spominska soba Frana Levstika in Josipa Stritarja v Levstikovem domu v Velikih Laščah

Razlaga, ki je prilagojena različnim starostnim skupinam, zajema pregled glavnih dogodkov iz življenja in dela obeh pomembnih književnikov iz druge polovice 19. stoletja.

OŠ/ 1, 2, 3; SŠ in odrasli
Število udeležencev v skupini: 30-40
Trajanje programa: 40 minut
V primeru, da je potrebno obiskovalce deliti v dve skupini, si lahko skupina, ki čaka na ogled, ogleda središče Velikih Lašč (Levstikov spomenik na trgu pred župnijsko cerkvijo, staro trško jedro, spominski park ob glavni cesti proti Kočevju).

Vstopnina:

Ogled z vodenjem

- učenci, dijaki, študenti: 2 EUR,

- odrasli: 2,5 EUR,

- družine z otroki: 5,00 EUR,

- predšolski otroci in osebe s posebnimi potrebami: 1 EUR

Ogled z vodenjem v tujem jeziku - po predhodnem dogovoru

- skupina nad 10 oseb: 30 EUR,

- nad 10 oseb: 3 EUR na osebo.

Invalidi, novinarji, člani Slovenskega muzejskega društva in ICOM, protokolarni gostje in spremljevalci skupin imajo prost vstop.

 

V povezavi z Franom Levstikom in Josipom Stritarjem si lahko ogledate tudi Levstikovo rojstno vas Dolnje Retje z Ilijevim kozolcem in vaško lipo ter Stritarjevo Podsmreko s kaščo in zbirko malega kmečkega orodja.