Trubarjeva domačija

Predstavitev

LEVSTIKOV DOM

Levstikov dom je osrednja stavba na drugem velikolaškem trgu. Zgrajen je bil po drugi svetovni vojni na porušenih temeljih nekdanje mogočne Grebenčeve hiše, imenovane Vatikan. V Vatikanu so bili prostori klerikalne hranilnice in posojilnice, ki je opravljala tu gostilniško, mesarsko in pekarsko obrt. Nekaj časa je bila tu nastanjena tudi pošta. V gornjih prostorih je imel stanovanje in ordinacijo dr. Michelisch, za njim pa dr. Kožuh.

Kasnejši zadružni dom je bil leta 1981, ob 150-letnici Levstikovega rojstva, prenovljen in poimenovan po Franu Levstiku. Leta 1986 so bile v njem urejene spominske sobe Josipa Stritarja, Frana Levstika in Primoža Trubarja. Trubarjeva se je leta 2004 preselila v Trubarjevo čitalnico na Trubarjevo domačijo.
Levstikov dom je v upravljanju KUD-a Primož Trubar Velike Lašče, v njem delujejo MKL, Knjižnica Frana Levstika, kino in kabelska televizija.

Del razglednice Pozdrav iz Velikih Lašč, zal. Umetniška tvrdka Karol Schwidernoch, poslana 18. julija 1899, last Tanje Debeljak, Ribnica.

SPOMINSKA SOBA LEVSTIKA IN STRITARJA

Fran Levstik

Josip Stritar

Stritarjeva spominska zbirka je zanimiva predvsem zaradi številnih predmetov in dokumentov, ki so jih poklonili Stritarjevi vnuki: Stritarjev doprsni kip kiparja Alojza Gangla, originalna Stritarjeva pisma, njegove profesorske preparacije, pečatnik in originalne stenske slikarije iz njegove hiše na Dunaju. Med redkimi Levstikovimi predmeti je razstavljena kanglica, s katero je hodil pri Ilijevih po vodo, njegov umivalnik in posodica za toaletne potrebščine.

Razlaga, ki je prilagojena različnim starostnim skupina, zajema pregled glavnih dogodkov iz življenja in dela obeh književnikov.

Ogled z vodenjem:

učenci, dijaki, študenti: 2 EUR

odrasli: 2,5 EUR

Samostojen ogled sobe je možen v času delovanja MKL, Knjižnice Frana Levstika Velike Lašče.

Galerijska dejavnost