Trubarjeva domačija

Poti knjige

Trubarjeva domačija | Poti knjige 2020

NOVOST NA TRUBARJEVI DOMAČIJI

Poti knjige

Enodnevno potovanje v zgodovino knjige na Slovenskem

Trubarjeva domačija je del projekta Poti knjige - Enodnevno potovanje v zgodovino knjige na Slovenskem, ki ga vodi Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične, povezuje pa ustanove na Dolenjskem, ki se s knjigami poklicno ukvarjajo, jih hranijo, preučujejo, razstavljajo in delijo znanje o njihovem pomenu. Poleg Muzeja krščanstva so to še Frančiškanski samostan Novo mesto, zavod Prijetno domače, ki skrbi za Jurčičevo domačijo, Javni zavod Bogenšperk in Trubarjeva domačija. Namen programa, ki je v prvi vrsti namenjen šolam, je, da lahko dijaki in učenci v enem dnevu spoznajo tisočletno slovensko pisno dediščino.

Na prvi vstopni točki udeleženci dobijo brošuro, ki je pravzaprav delovni list, v kateri so predstavljeni vsi programi, ter jih vodi po vseh vključenih točkah programa. 

Na Trubarjevi domačiji učenci preko razlage "Trubar in njegov čas" dolgoletnega vodnika Andreja Perhaja spoznajo delo in pomen življenja Primoža Trubarja.

V knjigoveški delavnici Zavoda Parnas pa iz vsebine v brošuri izdelajo čisto pravo miniaturno knjižnico, ki je lahko lepljena ali šivana. Vsebina je vezana na prve slovenske knjige.


 Razlaga Trubar in njegov čas: 2,50 €

Delavnica izdelave miniaturne knjižice: 5,00 €

Doplačilo za brošuro 0,50 €

Max udeležencev: 40

Trajanje skupnega programa: 120 min


Letak