Trubarjeva domačija

Najem prostorov

LEVSTIKOV DOM                                                                                                                      cena brez DDV
- dvorana – nekomercialna prireditev – organizatorji iz občine Velike Lašče Enkraten najem 45,00
- dvorana – nekomercialna prireditev – organizatorji izven občine Velike Lašče Enkraten najem 65,00
- dvorana – ostale komercialne prireditve Enkraten najem 125,00
- sejna soba 1 ura 6,00
- klubska soba 1 ura 6,00
- galerija (v sklopu najema dvorane) Enkraten najem 15,00
- prostori kabelske TV (vključno z ogrevanjem in elektriko) Mesečno 75,00

 

Izvajalcem nekomercialnih dejavnosti na področju kulture, turizma, izobraževanja in posvetovalnih ter izobraževalnih programov, namenjenih interesu širše javnosti iz občine Velike Lašče. se v posameznih objektih javne infrastrukture na področju kulture, ki so v lasti Občine Velike Lašče, najemnina ne zaračunava.