Trubarjeva domačija

Prireditev ob Dnevu reformacije

Na Trubarjevi domačiji smo s spominsko prireditvijo »Evropa z in brez meja« 9. oktobra 2016 začeli in s slavnostno prireditvijo ob dnevu reformacije 31. oktobra 2017 tudi končali leto praznovanj ob 500. obletnici reformacije. Kot je povezovalec praznične prireditve Matjaž Gruden, sicer tudi predsednik Slovenskega protestantskega društva, v svojih uvodnih besedah poudaril, je prav, da se letošnje slavje zaključuje na Trubarjevi domačiji, torej tam, kjer se je vse skupaj pravzaprav začelo. Izpostavil je pomembnost dostojnega ohranjanja spomina na obdobje, v katerem smo Slovenci dobili temelje za svojo samostojno državo, t. j. jezik in pisano tiskano besedo, osnovani pa so bili tudi temelji slovenskega šolstva.

2017 10 dan reformacije 500 letnica trubarjeva domacija foto bostjan podlogar 002 38072713231 o mala

Povezovalec prireditve Matjaž Gruden

Osrednji gost in slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Jonatan Vinkler, dr. znanosti literarnih ved in dr. filozofije, izr. prof. na Fakulteti za humanistične študije, glavni urednik Založbe Univerze na Primorskem, raziskovalec in urednik Zbranih del Primoža Trubarja.

V svojem nagovoru je izpostavil najpomembnejše trajne pridobitve celotne evropske kulture, ki so izšle iz Lutrovega prizadevanja za versko prenovo. Med prelomnimi jezikovnimi, kulturnimi, gospodarskimi, političnimi in etičnimi pobudami reformacije je bila poglavitna protestantska cerkev s svojim obredjem in cerkveno pesmijo v ljudskem jeziku. Slovenskemu bralcu je dala reformacija evangeličansko cerkev slovenskega jezika, ki je del mozaika evropske reformacije in nikakor ne njena pomanjšana izdaja.

Epohalni pomen Lutrovega premisleka posredovati božjo besedo v bralcu razumljivem ljudskem jeziku je zahteval pripravo temeljnih verskih knjig, za kar pa je bila potrebna knjižna slovenščina, slovar in knjižni žanri. Reformacija je dala Slovencem knjižni jezik, prvo slovnico, znanstveno razpravo in celo prvo biografijo, predvsem pa zaokrožen tekstni opus, t.j. žanrsko popolnoma razvito književnost protestantskega tipa v slovenskem jeziku. V slabega pol stoletja (od 1550-1590) je izšlo kar 56 knjižnih naslovov, med njimi dvakrat celotna Biblija, številne pesmarice in katekizmi ter cerkveni red, ki je postavil temelje osnovnemu šolstvu v slovenskem jeziku. Med vsem tem ima posebno mesto ravno Trubarjev opus, ki obsega več kot 8000 tiskanih strani, kar je do Ivana Cankarja veljalo za največjo tekstno stvaritev v slovenskem knjižnem jeziku. Reformacija Slovence trajno vpiše v zemljevid učene evropske kulture, najprej s prevodom Sv. pisma, ki je veljal v 16. stoletju za najzahtevnejši jezikovni projekt in je pomenil vstopnico v tedanje narode omike. Reformacija je preobrazila ljudstvo v Slovence, prvič se uporabi tudi poimenovanje Slovenska dežela.

V ospredje je prišla ključna postava v dialektiki med nebom in zemljo, zaradi česar ni bila več v ospredju cerkvena institucija, ampak slehernik in njegova svoboda. Reformacija je učila tega človeka brati, pisati, peti in moliti slovensko in samozavestno vstopati v evropske univerze in na dvor. Ni naključje, da je ravno v tem času nastala tudi prva slovenska štipendijska ustanova v Tübingenu, ki še danes obstaja.

2017 10 dan reformacije 500 letnica trubarjeva domacija foto bostjan podlogar 008 26296565599 o mala

V nadaljevanju je sledila monodrama Pešec v izvedbi izvrstnega Gregorja Čušina. Kot lahko preberemo v njeni predstavitvi na avtorjevi spletni strani je to »Komedija o velikih pešcih zgodovine. Zgodba o človeku in njegovih prevoznih sredstvih, cestah, poteh in stranpoteh. O srečevanju z zapovedmi, prepovedmi in predpisi«. Gregor Čušin o sporočilu predstave zapiše: »Kaj pa so božje zapovedi drugega kot svojevrstni prometni znaki?! Če na cesti ne upoštevaš prometnih znakov, se hitro zgodi nesreča. Še več, nič nam ne pomaga, če smo mi previdni in vse predpise upoštevamo – če drug ni previden, nas lahko vplete v povzročitev nesreče, nas spravlja v nevarnost. Ravno tako je v vsakdanjem življenju: če zanemarimo božje zapovedi, če ne upoštevamo osnovnih civilizacijskih norm, kar božje zapovedi so, se ne smemo čuditi, da je svet tak, kot je. Neločljivo smo povezani, odgovorni drug za drugega. Žal pa vedno bolj ugotavljam, da se ljudje že od Mojzesovih časov nismo nič spremenili: vidimo izključno sebe, vrtimo se okrog svojega popka, hočemo dobro le sebi, odgovornosti za drugega nismo pripravljeni sprejeti. V predstavi pešce in voznike, znake in predpise takih in drugačnih vrst metaforično prepletem in zapletem – malo razložim, drugo pa prepustim gledalčevi domišljiji in pameti.«

Sporočilo predstave je vedno znova aktualno in na nek način reformno, tako da ga lahko povežemo tudi z Lutrom, Trubarjem in ostalimi reformatorji.

2017 10 dan reformacije 500 letnica trubarjeva domacija foto bostjan podlogar 021 38019609076 o mala

Kulturni program prireditve sta z glasbo zaokrožili profesorici Glasbene šole Ribnica, Pavla Lušin na kitari in Kristina Jeke na klavirju.

trubar

Kitaristka Pavla Lušin in pianistka Kristina Jeke

V praznovanje 500. obletnice reformacije sta se aktivno vključila tudi OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče in vrtec Sončni Žarek, ki sta na pobudo Občine Velike Lašče spomladi izvedla likovni in literarni natečaj pod naslovom Trubarjeva misel v Evropi danes. Ob zaključku natečaja so v sodelovanju z Glasbeno šolo Ribnica pripravili prireditev, na kateri so predstavili najboljše izmed pisnih in likovnih izdelkov. Ob dnevu reformacije so izdali tudi publikacijo »500 let reformacije«. Brezplačni izvodi so bili na voljo obiskovalcem prireditve. Vsem mladim ustvarjalcem in vsem njihovim učiteljem in mentorjem iskreno čestitamo!

Foto: Boštjan Podlogar

Več o prireditvi >>