Trubarjeva domačija

Predstavitev monografije Grad Turjak

PREDSTAVITEV MONOGRAFIJE GRAD TURJAK

Galerija Skedenj na Trubarjevi domačiji

Četrtek, 5. maja 2022, ob 19. uri

Interdisciplinarno zasnovana monografija predstavlja turjaški grad kot eno najpomembnejših in najbolj prepoznavnih grajskih arhitektur v slovenskem prostoru pa tudi v širši regiji.

Grad Turjak je nedvomno grad presežkov. Od ostalih grajskih stavb izstopa po svoji starosti, videzu, prepoznavnosti ter vlogi, ki jo je odigral v zgodovini in jo ima še vedno v slovenskem zgodovinskem spominu.

K njegovi slavi so odločilno prispevali tudi njegovi lastniki Auerspergi, ki so z gradom živeli in umirali od njegovih srednjeveških začetkov do druge svetovne vojne, kar je nedvomno fenomen v širšem evropskem prostoru.

Projekt bodo predstavili urednik dr. Miha Preinfalk ter avtorji in avtorice različnih prispevkov.

Založba ZRC, Zgodovinski inštitut Milka Kosa in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU ter Javni zavod Trubarjevi kraji